Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Prendre
prendre
Flexió verbal »
(Del llatí prehendĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. Agarrar.
 2. Agarrar en la .
 3. Prendre el pols ad algú, medir-li el pols per a controlar el seu estat de salut.
 4. Adoptar una manera dactuar o dobrar: En morir el pare el fill major ha pres el paper de cap de família.
 5. Prendre acorts, determinacions, resolucions, etc. Decidir, acordar, resoldre… // Prendre la contra, ant. Adoptar una posició antagònica.
 6. Prendre consell, seguir un consell rebut.
 7. Prendre eixemple, llum, mostra, etc. Adoptar com a eixemple o model.
 8. Prendre lhàbit, ingressar en una orde religiosa.
 9. Prendre nota dalguna cosa, tindre-la en conte, considerar-la.
 10. Prendre part en una cosa, intervindre, decantar-se per una de les parts.
 11. Prendre possessió, fer-se càrrec duna propietat o ocupar un càrrec.
 12. Prendre precaucions, prevore, anar en conte.
 13. Reaccionar davant duna situació, una circumstància, un fet… // Prendre a broma, no considerar sério un assunt, un fet, una cosa… // Prendre be o prendre malament, reaccionar be o malament.
 14. Prendre-la en algú, culpar ad algú per lo que fa o diu, tindre-li mala voluntat.
 15. Tindre sentiments interns favorables cap a una cosa, situació, assunt…: Li ha pres afecte al gos que trobà.
 16. Prendre gust, aficionar-se a una cosa.
 17. Patir un dolor, dany, castic… // ant. intr. i impersonal. Succeir, acontényer, ocórrer.
 18. tr. Apropiar-se alguna cosa, assampar-la.
 19. Furtar, apropiar-se duna possessió aliena.
 20. Atrapar ad algú o algun animal que es resistix a ser capturat.
 21. ant. Ocupar un lloc, terreny, etc.
 22. Prendre terra, aterrisar una nau aérea, atracar un barco, descendir duna nau.
 23. Obtindre una cosa, possessionar-se della, fruir-la… // Prendre declaració, anotar lo que algú declara sobre un fet o assunt.
 24. Prendre jurament, fer que algú jure abans de parlar o declarar.
 25. Prendre llicència, obtindre un permís o autorisació.
 26. Prendre la lliçó ad algú, comprovar si es sap la lliçó escoltant-li-la dir.
 27. Prendre mida, medir les dimensions dun objecte comparant-les en una unitat de llongitut, capacitat...
 28. Prendre la paraula, parlar en una reunió al ser autorisat per a fer-ho.
 29. Dispondre duna persona per primera volta: Prengué a Vicent com a criat. Tots els hòmens prengueren muller.
 30. Prendre per o prendre com a, formar-se un concepte dalgú o alguna cosa.
 31. Prendre ad algú per un atre, confondre a una persona pensant-se que és una atra.
 32. Admetre, acceptar, rebre: Sha pres molt be les crítiques que li han fet.
 33. Menjar, beure o absorbir per a alimentar-se, medicar-se, etc.: Tots els dies sha de prendre les medicines.
  1. Prendre café, llet... beuren.
  2. Prendre-sen una, loc. Prendre o beure una copa dalgun licor
 34. Prendre un bany, sumergir-se en aigua o un atre líquit.
 35. Prendre la fresca, expondres a la frescor duna corrent daire, de la nit, de lombra… // Prendre el sol, expondres als raigs solars.
 36. Escomençar a tindre: La carn al forn ya ha pres un color dorat.
 37. Prendre color, escomençar a tindre els fruits el color propi de la madurea o posar-se roja la pell del cos pel sol.
 38. Prendre cos, aumentar de tamany o volum, créixer, formar-se una cosa.
 39. Escomençar una acció: Prendre la volada. Prendre envestida.
 40. intr. Decidir una direcció, trayecte, etc.: Pren la dreta i aplegaràs a sa casa.
 41. refl. ant. Posar-se a fer una cosa.
 42. intr. Arraïlar, adquirir força una planta o empelt.
 43. Encendres o propagar-se el fòc, inflamar-se.
 44. Això prendries, loc. Això voldries pero no és possible.
 45. A prendre pel cul, loc. A fer punyetes, a fer la .
 46. A prendre pel sac, loc. A fer punyetes, a fer la , a prendre pel cul.
 47. Prendre jornada, loc. ant. Assignar o acordar un dia concret.
 48. Prendre en paraula, loc. ant. Trobar engany, error o incoherència en les paraules dalgú.
Buscar Prendre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: emprendre.