Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: atracar
atracar
Flexió verbal »
(De l’àrap at-taraqqa, acció d’ancorar una nau.)
  1. v. intr. Acostar unes embarcacions a unes atres o a terra: Han atracat en el port dos barcos carregats de cocos.
  2. dialect. Acostar-se: Atracat al fòc si tens fret.
  3. Assaltar en lintenció de furtar: Este banc lhan atracat dos voltes enguany. Els roders atracaven els carruages dels senyors.
Buscar atracar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.