Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: beure
beure
Flexió verbal »
(Del llatí bĭbĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Ingerir una substància líquida per la boca engolint-la.
  2. Beure a morro, loc. Juntar la vora o boca de latifell en els llavis per a beure, com ara duna botella, barral, botija...
  3. Beure al gallet, loc. Beure sense tindre contacte en latifell, com ara duna botella, barral, botija...
 1. Ingerir un licor o alcohol.
 2. Hàbit dingerir begudes alcohòliques.
 3. s. Líquit o beurage que servix daliment: Li agrada més el beure que qualsevol atra cosa.
 4. s. local. Lloc de la vivenda antiga a on se guardava laigua i diversos atifells per a guardar-la i beure.
 5. Ingerir aspirant, absorbir.
 6. Beure com una esponja, loc. Beure excessivament.
 7. Beu més que un guaret, loc. Beure molt.
 8. Beure més aigua que els bous, loc. Beure molt.
ref. Beu en casa i faràs casa. Beure i bufar al mateix temps, no pot ser. Beure molt i anar dret, no pot ser. No digues mai d’esta aigua no beuré.
Buscar beure en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: embeure i veure.