Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Succeir
succeir
Flexió verbal »
(Del llatí succedĕre, mat. sign.)
  1. v. intr. Continuar lorde, vindre darrere, en acabant o més tart.
  2. Ocupar el lloc i funcions que tenia una atra persona.
  3. Tindre lloc una cosa, passar una cosa, acontényer, ocórrer: Ahir succeí un gran accident ací.
Buscar Succeir en: