Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dreta
dreta, -tes
(Derivat de dret.)
 1. s. f. Costat que en el cos humà és lopost al del cor.
 2. La dreta situada en el costat opost al del cor i que sol ser la més utilisada per a escriure, saludar i agarrar utensilis.
 3. Partit o partits polítics, o representants destos didees conservadores.
 4. De dreta o de dretes, loc. dretiste.
dret, -ta, -ts, -tes
(Del llatí directus, directe.)
  1. adj. m. Recte, sense desviacions a un costat o a latre: La torre de Pisa no està dreta.
  2. Dret com un ciri, o dret com un rave, o dret com un fil, loc. Indicar que una cosa està molt recta: A pesar de la seua alvançada edat anava dreta com un ciri.
 1. Dret i fet, loc. Desenrollat i format de manera completa, madur: En dèneu anys ya és un home dret i fet.
  1. Directament, en direcció recta, sense detindres en punts intermijos o desviar-se: El rossí no volia llaurar dret. En aplegar a la ciutat de Valéncia, aní dret al Micalet.
  2. De dret en dret, loc. ant. De fit a fit, cara a cara, sense res interpost.
  3. En dret de, loc. desus. En direcció a o cara algú o alguna cosa.
  4. Tot dret, directament, pel camí recte: Si vas tot dret per este carrer, ho trobaràs.
 2. Recte, just, conforme a la raó, als principis ètics o la llei: Açò és de dret que ho reclames.
  1. ant. Verdader.
  2. No fer res a dretes, loc. No fer res correcte o be.
  1. En posició vertical.
  2. Alçat, en els peus en terra i en posició vertical: No havien prou cadires i havia gent dreta.
  1. Posar dret, alçar alguna cosa, posar-la en posició verticalment.
  2. Posar-se dret, passar de la posició horisontal o inclinada a la vertical, alçar-se i posar-se en els peus en terra.
  1. Situat a la banda dreta (opost a esquerre): No veig be en lull dret.
  2. No saber a on tenen la dreta, loc. Ser molt ignorant o inútil, estar desorientat.
  3. Ser el braç dret dalgú, loc. Ser la persona que més ajuda a una atra.
  4. s. La dreta, la dreta o el costat dret.
  5. Cedir la dreta, loc. Donar la preferència.
  6. La Dreta o Les Dretes, grup o grups polítics conservadors.
  1. Endret, situat en la cara dun objecte (opost a revés o creu).
  2. No mirar, o guardar, dret ni envés, loc. ant. No tindre cap de mirament ni respecte.
 3. Alçat, en els peus en terra i en posició vertical: Com no havien prou cadires havia gent dreta.
Buscar dreta en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.