Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: perdre
perdre
Flexió verbal »
(Del llatí pĕrdĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. Portar a la ruïna, a la destrucció.
 2. refl. Anar a la ruïna, a la destrucció.
 3. Perdres per tal cosa, desbaratar-se una persona, assunt, negoci, etc., per causa duna cosa.
 4. Deixar de posseir una cosa o ignorar a on està: He perdut un anell en la plaja.
 5. refl. Separar-se de la persona o grup en qui sanava i no trobar-lo: Sha perdut un chiquet en la fira.
 6. Desencaminar-se, deixar el bon camí o direcció que sestava seguint.
 7. Perdre lilació de lo que sestava dient, no recordar lo que sestava parlant.
 8. Desaparéixer, deixar de vores o oir-se: La seua veu es pert entre la remor de la mar.
 9. Malbaratar, dissipar o esbargir.
 10. Perdre el tren, lavió, el barco, etc., No aplegar a temps de pujar abans de la seua eixida o partida.
 11. Deixar de tindre una qualitat, una facultat per a actuar, etc.
 12. Perdre aigua (un recipient), perdre gas (una canonada), deixar eixir el líquit o el gas pels poros o per algun forat o clavill.
 13. Perdre el cap, deixar de tindre la facultat de raonar correctament.
 14. Perdre el compàs, deixar danar al compàs que es duya.
 15. Perdre el pas, deixar de caminar al mateix compàs que els atres.
 16. Perdre els sentits o el coneiximent, desmayar-se, quedar-se sense sensibilitat.
 17. Perdre la llet, deixar de segregar llet una femella o dòna que està donant a mamar.
 18. Perdre la paciència, el respecte, la vergonya, etc., deixar de tindre estes qualitats morals.
 19. Perdre la paraula, deixar de poder parlar.
 20. Perdre la vida, morir, especialment de forma violenta.
 21. Perdre sanc, eixir sanc per alguna ferida.
 22. En un joc o lluita, ser vençut.
 23. Perdre dull, deixar de vigilar una persona o cosa.
 24. Perdre de vista, deixar de vore o distinguir una cosa per alluntar-se, amagar-se, etc.
 25. Perdre lilusió, loc. Desilusionar-se.
 26. Perdre el fil o loremus, loc. Perdre lilació del discurs.
 27. Perdre els papers, loc. Perdre el control de mateix.
 28. Perdre la vista, quedar-se cego.
 29. Més se pergué en la guerra de Cuba o més se pergué en Almansa, loc. Se diu en la pretensió de consolar quan sha tengut una gran pèrdua.
 30. No tho pergues, loc. No ho deixes passar o para atenció.
ref. Val més perdre que més perdre.
Buscar perdre en: