Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: raonar
raonar
Flexió verbal »
(Del llatí ratiōnāre, mat. sign.)
  1. v. intr. Usar la raó, discórrer, discernir.
  2. tr. Sometre al raonament una cosa o explicar-la en raons.
  3. Parlar uns en atres, dialogar, conversar.
  4. tr. Parlar, dir: ¿Qué raones ahí que no et sent?
  5. refl. ant. Discutir, barallar-se de paraula.
Buscar raonar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.