Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cego
cego, -ga, -os, -gues
(Del llatí caecu, per influència del cast. ciego, mat. sign.)
  1. adj. m. Sense sentit de la vista, que no veu.
  2. Escàs dobertures: Este local és cego i trist.
  3. Budell o intestí cego, porció de budell que no eixida.
  4. A cegues, loc. Sense vore, en els ulls tancats o sense llum, a fosques.
  5. Pegar bastonada de cego, loc. Dir o fer una cosa sense estar segur della.
  6. No tindre dos diners per a fer cantar a un cego, loc. Ser molt pobre, no tindre diners.
  7. adj. Se diu dels bunyols o unes atres pastes que haurien de dur un forat enmig i no el duen.
  8. Se diu de la persona que per un fort sentiment pert la raó o el discerniment: Cego de ràbia li pegà un tir al veí.
ref. En la terra dels cegos, el tòrt és el rei.
Buscar cego en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: segó.