Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llit
llit, -ts
(Del llatí lĕctu, mat. sign.)
  1. s. m. Moble format generalment per peces de fusta o metal per a soport dun somier, capçal i peus, que junt en el matalaf, coixí i parament de llit servix per a gitar-se en ell.
  2. Llit dun cos, el que cabuda per a una persona.
  3. Llit de cos i mig o llit de canonge, el que cabuda per a una persona o dos.
  4. Llit de matrimoni, el que cabuda per a dos persones.
  5. Llit nupcial, el destinat als novençans.
  6. Llit de pobre, el mal compost i en poc de parament de llit.
  7. Llit de mariner, el fet per una tela penjada pels quatre cornalons que servix per a gitar-se els mariners en les seues embarcacions.
  8. Llit de post, el que posts per a sosteniment del matalaf o màrfega.
 1. Llit de repòs, sofà, canapé.
 2. Llit elàstic, lona subjecta en molls sobre la qual se realisen bots, volantins i uns atres eixercicis gimnàstics.
 3. Anar-sen al llit, anar a dormir.
 4. Botar del llit, alçar-se ràpidament del llit.
 5. Fer llit, estar en el llit per malaltia.
 6. Fer el llit, parar-lo.
 7. Desfer el llit, llevar els llançols i abrigalls.
 8. Caure en lo llit, loc. Posar-se malalt.
 9. Parar el llit o fer la girada del llit, fer-lo, preparar-lo per a dormir.
 10. Llit de morts, post en dos pals paralels que la sostenen per a portar la caixa dun mort al cementeri.
 11. Llit de roses, fig. Situació molt plaentera.
 12. Llit despines, fig. Situació molt desagradable.
 13. fig. En general, cosa que està disposta com a fondo inferior o de sosteniment dunes atres.
 14. Llit de les dònes, placenta.
 15. Llit dun riu, cast. V. caixer.
 16. Conjunt de fulles de morera que es posen en les filades per a alimentar als cucs de filar o de seda.
 17. Sol de pedra damunt el qual gira el rugló de lalmàssera.
 18. Caure del llit, loc. Alçar-se enjorn o matí.
 19. El llit, dialect. i coloq. El número quatre (4) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En alguns lloc se li dona el nom de el burro.
ref. La muller a son marit tinga-li ben net el llit. Qui canta en la taula i es pixa en lo llit no té l’enteniment complit. A la taula i al llit, al primer crit. Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit. A les huit, sense vergonya al llit.
Buscar llit en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: lli i li.