Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caixer
caixer, -rs
(Del llatí capsarĭus.)
  1. s. m. Lespai que hi ha entre els màrgens duna séquia o riu.
  2. Parets duna séquia.
  3. Màrgens duna séquia.
Imàgens
caixer, -ra, -rs, -res
(Format sobre caixa.)
  1. s. m. Persona que fa caixes.
  2. Persona encarregada de la caixa dun establiment bancari.
  3. Caixer automàtic, sistema automàtic per a traure diners o fer algunes operacions bancàries per mig duna targeta que introduïx el client i un número secret o personal.
  4. ant. Caixer de llibres, se diu de la persona que enquadernava llibres.
Buscar caixer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.