Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caixa
caixa, -xes
 1. s. f. Recipient fet de material sòlit en una tapadora i de diverses formes que susa per a guardar objectes.
 2. Caixa registradora, en un comerç, caixa a on se guarden els diners i que registra les vendes i calcula el canvi.
 3. En imprenta, espai duna pàgina que ocupa la lletra impresa.
  1. Receptàcul de fusta, molt poc fondo i dividit en caixetes dins de les quals estaven les peces tipogràfiques duna mateixa lletra o signe.
  2. Caixa alta, part superior de la caixa a on se colocaven les mayúscules i uns atres signes.
  3. Caixa baixa, part inferior de la caixa a on se colocaven les minúscules, números, els signes de puntuació i els espais.
 4. Caixa de reclutament, organisme militar encarregat de reclutar i destinar als reclutes.
 5. Caixa negra, caixa dacer que registra les vicissituts del vol duna aeronau.
 6. Caixa forta, caixa de ferro o acer per a guardar diners o coses de molt de valor.
 7. Part dun carruage a on van assentats els passagers.
 8. Bot. Càpsula, fruit sec.
 9. Caixa de canvis, mecanisme dun automòvil que realisa els canvis de velocitat.
 10. Caixa de música, caixa que un mecanisme que produïx música.
 11. Caixa del carro, el conjunt destaques, garrots, contrabarres i entaulat del carro.
 12. ant. Conjunt de dos taulons paralels units per quatre barres que susaven per a subjectar les peces dartilleria.
 13. Peça de fusta allargada que sosté el canó duna arma de fòc.
 14. Peça de fusta gran dun instrument de música a on van subjectes les cordes o la part exterior de fusta que conté dins el mecanisme del piano, lorgue... En el cas dels instruments de corda es sol denominar caixa de resonància.
 15. Caixa toràcica, part del cos humà que comprén la part central deste sense el cap ni les extremitats.
 16. Caixa de fonament o fonamentació, caixa utilisada en els fonaments quan el terreny és poc ferm o corrents subterrànees o està sumergit.
 17. Arquit. El cos duna construcció en la seua cara interna.
 18. Nàut. Caixa daiguada o aiguage, recipient a on una embarcació du laigua potable.
 19. Nàut. Caixa de cadenes, compartiment en la proa duna embarcació a on va la cadena de làncora.
 20. Espai que hi ha en el teatre entre bastidors.
  1. Establiment bancari a on se fan els cobraments i els pagaments.
  2. Caixa daforros, establiment bancari per a guardar els aforros proporcionant un interés.
  3. El conjunt dels diners i valors duna administració o establiment bancari.
  4. Establiment bancari que administra el capital que en depòsit.
 21. Instrument musical que és com un tambor de baixa altura i en bordons que li donen un timbre estrident i metàlic.
 22. Traure lo bo de la caixa, loc. Se diu quan algú utilisa els seus millors vestits o de manera metafòrica quan se parla en més cortesia de lo normal.
 23. Ser una caixa tancada, loc. Ser reservat.
 24. Fer la caixa, loc. Contar els diners que en un determinat moment, un negoci o empresa.
 25. Fer bona, mala... caixa, loc. Fer bona, mala... venda.
 26. Posar-se la caixa al cap o damunt, loc. Enjoyar-se en totes les joyes que u o adornar-se en excés.
Buscar caixa en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encaixat.