Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vestits
vestit, -ida, -ts, -ides
 1. adj. m. Cobert en roba per a adornar-se, protegir-se de lintempèrie o per decència.
 2. Abillat.
vestit, -ts
(Del llatí vestītus, mat. sign.)
  1. s. m. Lo que susa per a vestir-se. Peça o conjunt de peces de roba no interior que és usada per a vestir-se.
  2. Vestit de festa, el que és bo i susa els dies festius o senyalats.
  3. Vestit moll, ant. El que és cómodo, flexible.
  4. Vestit de dol, el que és negre i es vist en motiu de la mort dun parent o amic.
  5. Vestit de creixença, el que se li fa a un chiquet de manera que, encara que creixca, el pot aprofitar.
  6. Vestit de nóvia, el que les dònes se posen el dia del seu casament; sol ser blanc i llarc en vel.
 1. Lo que sutilisa per a protegir o adornar una atra cosa.
ref. Qui en vestits se gasta massa, té el cap de carabassa.
Imàgens
Buscar vestits en:
 • vestits coincidix en:
  • el participi masculí plural de vestir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: envestit.