Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: màrfega
màrfega, -gues
(De l’àrap hispànic márfaqa, coixí. cf. l’arag. márfega, mat. sign.)
  1. s. f. Matalaf fet de palla, pellorfes de panolla o herba.
  2. despect. Bandera catalana.
  3. Màrfega de puces o pucera, persona grossa i pereosa.
  4. Una per tres, i a la màrfega, loc. Se diu daquells casaments fets ràpidament suprimint dos de les amonestacions.
  5. Eixir en la màrfega arrastrant, loc. Traure coses inoportunes en un moment o situació inadequada.
  6. Anar en la màrfega a arrastrons, loc. Se diu de la chica fadrina que un fill. Anar dun lloc a un atre sense tindre lloc fix.
Buscar màrfega en: