Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: panolla
panolla, -lles
(Del llatí vulgar panucŭla, mat. sign. cf. l’arag. panolla i el cast. panoja, mat. sign.)
    1. s. f. Bot. Infrutescència o conjunt de fruits units procedents de distintes flors, com la de la dacsa.
    2. Fruit en espiga grossa, denominada suro, en grans molt junts, de certes gramínees com la dacsa.
  1. Bot. Conjunt despigues naixcudes dun eix o pedúncul comú.
  2. Nom que donen als habitants de la localitat valenciana de Benafigos els pobles veïns.
Buscar panolla en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: panollada.