Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fadrina
fadrí, -ina, -ins, -ines
(Del llatí fatrīnus, derivat diminutiu de frater, germà.)
  1. s. m. Persona que encara no sha casat.
  2. Se diu de chiquets que han creixcut o shan fet grans: Menja si vols fer-te fadrí.
  3. ant. Criat, servent.
  4. Fer-se fadrí, loc. Créixer, fer-se gran.
  5. Nom que tradicionalment se li dona a la torre campanar de Castelló, i a uns atres campanars separats de la seua iglésia.
  6. Jove que va a la milícia.
  7. Folc. Festa de fadrins, festa que en algunes localitats valencianes organisaven els jóvens que anaven la milícia.
ref. Per a ser mal casat, més val quedar-se fadrí. El fadrí i el gall, no més d’un any. A on hi han fadrines no hi han taranyines.
Buscar fadrina en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.