Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Jove
jove, -ens
(Del llatí iŭvĕne, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. De curta edat o pocs anys: Les persones en manco de vinticinc anys són jóvens.
  2. En aspecte o aparència de poca edat.
  3. s. m. i f. Persona que no ha aplegat encara a la madurea.
  4. ant. Aprenent dun ofici.
ref. Els jóvens poden morir, pero els vells no poden viure. Jove i vell mal parell. Si el jove poguera el vell volguera. Qui no la corre de jove, la corre de vell. Dòna jove i home vell criatures a garbell. Gent jove, pa mollet.
Buscar Jove en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: chof.