Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cavalls
cavall, -lls
(Del llatí caballu, mat. sign.)
 1. s. m. Mamífer perissodàctil, quadrúpet, paquiderm, solípet.
 2. En el joc de cartes, cada una de les cartes que duen el número 11 i representen un personage a cavall.
 3. En el joc descacs, peça que la seua casella al costat de la torre i que es mou en forma de L, inclús per damunt daquelles peces que es troben en el seu camí; forma de cavall.
 4. fig. Cavall de batalla, la part principal duna empresa.
 5. Cavall de bona barra, persona que menja be i de tot.
 6. Cavall de fusta, V. cavallet.
 7. Cavall de Troya, engany, parança, magancha.
 8. Nom de diferents utensilis i artefactes que tenen certa similitut en el cavall.
 9. Armatost de fusta per a tindre selles.
 10. Tros de fil que senrolla a làspia per a formar la madeixa.
 11. Tumor que es forma en lengonal i que lorige en una infecció venérea.
 12. Tindre arrancada de cavall i parada de somera, loc. Escomençar alguna cosa en molta força i deixar-la ràpidament.
 13. Anar a cavall, loc. Anar sobre un cavall, cavalcar.
 14. En argot, heroïna.
 15. A cavall de, loc. Pujat a lesquena dalgú passant-li una cama pel costat de la dreta i latra per lesquerra.
 16. A cavall de o entre, loc. Entre dos coses: A cavall entre el sigle XX i XXI.
 17. Posar-li o penjar-li a u el peu al cavall, loc. Pujar-se-li a la gepa, prendres moltes confiances i perdre-li el respecte ad algú.
 18. Cavall de mar, peix Hipocampus brevirostris, en el cos cobert per un esquelet exterior punchós, una coa que senrolla i un cap paregut al dun cavall. Sol denominar-se cavallet de mar.
 19. El cavall, dialect. i coloq. El número trentaú (31) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. A cavall donat no li mires el pèl. A cavall menjador, cabestre curt. Al cavall desenfrenat, mira’l de llunt i amagat. Cavall d’Antella, bona joventut i mala vellea. Parla mal del cavall i voràs com li cauen les dents.
Imàgens
Buscar cavalls en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cabal.