Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tancar
tancar
Flexió verbal »
 1. v. tr. Fer que, per mig dun forrellat, dun pestell, etc., no es puga obrir una porta, una finestra, una caixa, etc
 2. Fer que linterior duna cosa o dun lloc no tinga comunicació en lexterior.
 3. No deixar que alguna cosa puga entrar o eixir dun lloc.
 4. Juntar les parts movibles dun cos.
 5. fig. Interrompre total o temporalment una activitat o una série de coses, dun negoci o dun establiment.
 6. intr. Tindre capacitat dobstaculisar una eixida i fer inaccessible un lloc abans obert: La porta no tanca be.
 7. Ficar a una persona o ficar-se u mateix en un lloc sense poder eixir dell per un determinat temps o per a sempre per castic, penitència, etc.
 8. Dit duna cosa; contindre una atra, portar-la implícita: Larchiu tanca molts misteris encara.
 9. Fer que els animals entren en la tanca, corral o estable.
 10. Ficar a un animal per domesticar entre uns atres que ya ho estan per a que deprenga a treballar.
 11. Tancar el curs, posar fi a un any acadèmic.
 12. Tancar els contes, concloure la revisió dun conte saldat.
 13. Tancar-se, ofuscar-se.
 14. Tancar de colp, loc. Tancar una porta sense rodar la clau.
 15. Tancar els ulls, loc. No voler vore una cosa o preferir no vore-la.
 16. Tancar laixeta, loc. No seguir donant diners, deixar de donar diners.
 17. Tancar la boca, loc. Callar.
 18. Tancar la boca, loc. No voler menjar.
 19. Tancar la boca a algú, loc. No deixar-lo parlar.
 20. Tancar-se en barra, loc. Obstinar-se, encabotar-se en una cosa sense voler canviar dopinió.
 21. En un tanca i obri, loc. En un moment, en un instant.
ref. Quan una porta es tanca, dos se n’òbrin. Tanca la porta i amaga la clau. Tanca la porta que ya en som prou. Tancat no ho paga. En boca tancada no entren mosques.
Buscar tancar en: