Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llebres
llebre, -es
(del llatí lĕpŏre, mat. sign.)
  1. s. f. Mamífer rosegador de lespècie Lepus timidus, molt paregut al conill pero més gran, en el pèl lleonat pel llom i blanc pel ventre, orelles llargues, coa curta negra per dalt i blanca per baix. Viu sense fer caus en terra i és comestible.
  2. Córrer més que una llebre, loc. Córrer molt ràpit.
  3. Donar gat per llebre, loc. Enganyar donant una cosa per una atra.
  4. Ser molts gats per a la llebre, loc. Desijar o intentar moltes persones una mateixa cosa.
ref. D’a on manco ho esperes, ix la llebre. Uns mouen la llebre, i atres la maten.
Imàgens
llebra, -res
  1. s. f. var. local. V. llibre.
Buscar llebres en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.