Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Percha
percha, -ches
(Del llatí pertĭca, mat. sign.)
 1. s. f. Peça de fusta llarga i prima.
 2. Peça principal de les màquines de balística migeval consistent en una barra giratòria.
 3. Barra a on se posaven les aus de caça, com ara el falcó.
 4. Barra que partix de larbre duna sénia i que a latre cap du enganchada la cavalleria.
 5. Cada u dels pals accessoris duna embarcació.
 6. Pal que es posa al mig dun fil destendre per a que en cedir pel pes no toquen en terra les coses penjades.
 7. Pal en que simpulsa i dirigix una embarcació pressionant-lo en el fondo dels llacs albuferes o canals de poc de calat, en que sallunta la barca de la plaja, etc.
 8. Barra llarga i flexible utilisada en atletisme per a botar en ella.
 9. Barra que es coloca en el centre de la part superior de la vela dun carro.
 10. Pal utilisat per a sostindre un arbre, una planta, etc.
 11. Modalitat de pilota valenciana de carrer en la que sha de passar la pilota, al ferir, per dalt duna senyal o branqueta, denominada percha, de la paret per a entrar-la en el dau, seguint el joc com a llargues.
 12. Percha bruta, modalitat de pilota valenciana que permet canviar el lloc de la ferida.
 13. Percha en bot, modalitat de pilota valenciana que pot jugar-se a laire o al primer bot, com la galocha.
 14. Percha neta o Percha esquerra, modalitat de pilota valenciana que shan de jugar totes a volea per qui fa la percha.
 15. Fer la percha, en este joc i modalitat, jugar la pilota segons la norma acordada, al bot o a volea, totes a volea
 16. Barra de fusta en ganchos per a penjar roba, capells, etc.
ref. Percha llarga i fitora curta.
Imàgens
Buscar Percha en:
 • Percha coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de perchar
  • la 2ª persona d'imperatiu de perchar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: emperchat i perchada.