Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: galocha
galocha, -ches
(cf. en el cast. garrancho i el cat. garranxa.)
  1. s. f. Percha o vara de fusta en la punta de ferro per a picar als bous.
  2. Banderilla.
galocha, -ches
(De l’oc. ant. galocha, calcer en sola de fusta, i este del grec καλοποψ, forma de fusta per a fer sabates.)
  1. s. f. ant. Sòc.
  2. Peça de fusta que es posa en la part esquerra de la roda de proa de les barques.
  3. ant. Peça que unia la percha al trabuc.
  4. Varietat del joc de pilota valenciana en que la pilota es fa passar per damunt duna corda a una certa altura.
  5. Chicoteta flecha en acabament puntagut dun costat i en plomes o paper de latre, utilisada pels chiquets per a jugar a llançar-la ad algun blanc.
  6. Clavar la galocha ad algú, loc. Tirar la culpa dalguna cosa ad algú quan generalment no la .
Buscar galocha en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: galochada.