Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ors
ors, -sa, -sos, -ses
  1. s. m. var. form. ant. V. orso.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.