Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: clocha
clocha, -ches
(Del francés cloche, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Túnica.
clocha, -ches
(Possiblement del llatí cochlĕa, corfa del caragol.)
  1. s. f. local. Clot de poca profunditat.
Buscar clocha en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enclocha i enclochat.