Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cambra
cambra, -res
(Del llatí camĕra, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Sala o habitació duna casa.
  2. ant. Cambra de les armes, estància a on se guardaven les armes.
  3. ant. Cambra de parament, estància principal de la casa.
  4. ant. Cambra sostrada, habitació en sostre.
  5. ant. Cambra de dormir, estància de dormir, dormitori.
 1. ant. Habitació que com a funció que siga dormitori duna o més persones.
 2. Cambra blindada, espai gran com una habitació revestida dacer i tancament de seguritat com una caixa forta gran.
 3. Cambra de gas, lloc tancat hermèticament a on sintroduïx gas tòxic que produïx la mort de qui és ficat dins.
 4. Estàncies dels barcos a on estan les habitacions de la tripulació o passagers.
 5. Apartat de la casa que susa per a almagasenar gra, o unes atres collites.
 6. Part superior duna casa de camp, que queda baix de la teulada i que susa per a almagasenar coses; també se li dona el nom de andana, algorfa, falsa o truna.
 7. Cambra frigorífica, lloc tancat en una instalació que produïx fret artificialment, destinada a la conservació de tot lo que es descompon a la temperatura ambiental.
 8. ant. Cambra mortuòria, V. capella ardent.
 9. Eixir a cambra, loc. ant. Fer les necessitats, evacuar de ventre.
 10. De cambra, loc. Se diu dels pintors o meges privats o particulars dels reis que presten servici en el palau ­real.
 11. Cambra daire, espai que es deixa buit entre parets i murs com a aïllant.
 12. Sala creada per a delliberar les entitats oficials per a tractar algun assunt.
  1. Assamblea llegislativa dun govern representatiu.
  2. Cambra alta, el Senat i uns atres anàlecs.
  3. Cambra baixa, el Congrés dels Diputats o equivalents.
 13. Cambra apostòlica, tesor pontifici.
 14. Nom donat a diverses cavitats per semblança a una cambra duna casa.
 15. Lespai que hi ha en una arma de fòc entre el canó i la culata i que ocupa la càrrega.
 16. La cavitat dun orgue fisiològic animal o vegetal.
 17. Aparat o instrument que un apartat o cavitat tancada.
 18. Tindre poc en la cambra de dalt, loc. Tindre poc de trellat.
Buscar cambra en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encambrat.