Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sostre
sostre, -es
(Derivat posverbal del llatí substrāre, estendre formant un llit.)
  1. s. m. Espai entre la teulada o voltes i el trespol pla. En ocasions este espai és alt i es pot caminar per ell.
  2. Porche, andana, algorfa o habitació baix de la teulada.
  3. El conjunt de materials que formen el pis duna habitació que no està en la planta baixa.
  4. local. Lleixa del rebost.
  5. Sostrall, coses que han sobrat dalguna cosa.
  6. local. Solage en un líquit.
  7. Un sostre, loc. Una gran cantitat o multitut.
observacions/documentació: Sol confondre’s el sostre, espai entre la teulada o les voltes i el trespol, en el trespol.
Buscar sostre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.