Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: in
in-
(Del llatí in-.)
 1. pref. Prefix dorige llatí que significa dins, a linterior, pren la forma im- davant de p o b i i- davant de l o r. Forma part de paraules com: importar, irrompre.
in-
(Del llatí in- en valor negatiu o privatiu.)
 1. pref. Prefix dorige llatí que indica negació o privació; pren la forma im- davant de b o p, i i- davant de l o r. Forma part de paraules com: incontrolable, impossibilitar, illegal, irreal.
In
 1. s. m. Quím. Símbol de lindi.
in vitro
(En vidre.)
 1. loc. llat. Produït en el laboratori: Fecundació in vitro.
in utroque iure
 1. loc. llat. En u i en atre.
 2. Se diu de la persona titulada en dret civil i canònic.
in utroque
 1. loc. llat. En u i en atre.
in statu quo
(En l’acte en que.)
 1. loc. llat. Indica que les coses estan o han destar en la mateixa situació en que estaven.
in sòlidum
(En total.)
 1. loc. llat. Dret. Per complet. Se diu de les obligacions que són comunes a dos o més persones que han de complir-se per complet per cada una delles.
in situ
(En el lloc.)
 1. loc. llat. En el lloc.
in púribus
(Del llatí in puris naturalibus, en pur estat natural.)
 1. loc. llat. Nuet, en conill, en porreta, en porra.
in promptu
 1. loc. llat. De repent. De colp i repent.
in perpètuum
 1. loc. llat. Per a sempre. Perpètuament.
in pèctore
 1. loc. llat. En el pit, en el cor. Sutilisa indicant que sha pres una determinació encara reservada.
in pàrtibus
(Del llatí in partibus [infidelum], en països infidels.)
 1. loc. llat. Se diu duna persona que no eixercix el càrrec en el títul en el qual ha segut condecorada.
in pàrtibus infidèlum
(Del llatí in partibus infidelum, en països infidels.)
 1. loc. llat. Se diu del bisbe que pren títul dun país infidel en el qual no residix.
in mente
 1. loc. llat. Mentalment, en la ment.
in memòriam
 1. loc. llat. En memòria de, en recort de.
in medias res
 1. loc. llat. Enmig dun tema, en ple assunt o acció.
in itínere
(En el camí.)
 1. loc. llat. Se diu de laccident que es pot patir anant o tornant del treball, i és considerat com a accident laboral.
in íntegrum
(Per complet.)
 1. loc. llat. Dret. Se diu de la reintegració dun menor o persona privilegiada en tots els seus drets.
in illo témpore
 1. loc. llat. En aquell temps, en un atre temps o fa molt de temps.
in fraganti
(Del llatí jurídic in flagranti crimĭne, mat. sign.)
 1. loc. adv. En el mateix moment que lloc lacció, generalment delictiva.
in fíeri
(En fer-se.)
 1. loc. llat. Indica que una cosa està fent-se o a tall de fer-se.
in fàcie ecclesiae
(En presència de l’Iglésia.)
 1. loc. llat. Se diu del matrimoni celebrat canònicament.
in extremis
 1. loc. llat. En les últimes. En els últims moments de la vida.
 2. Al final, com a últim recurs.
in extenso
 1. loc. llat. Extensament.
in artículo mortis
 1. loc. llat. En el moment de la mort. Se diu quan algú es casa a la mort o morint-se.
in ànima vili
 1. loc. llat. En un ser vil. Se diu del fet dexperimentar remeis o medicaments en animals abans que en lhome.
in albis
 1. loc. llat. Sense conseguir lo que sesperava.
 2. En blanc; sense entendre res.
requiescat in pace
(loc. llatina que significa descanse en pau.)
 1. loc. Sutilisa en la llitúrgia com a despedida als difunts, en esqueles mortuòries, inscripcions…, i significa descanse en pau.