Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: remeis
remei, -is
(Del llatí remedĭum, mat. sign.)
 1. s. m. Lo que es pren per a curar o mitigar una malaltia: Una tassa de camamirla és un bon remei per al mal de pancha.
 2. Recurs per a evitar un mal: Si volem acabar a temps no tenim més remei que treballar més hores.
 3. Donar o posar remei a una cosa, tractar devitar o resoldre un problema: Hem de posar remei a la fam en lo món.
 4. Sense remei, que no salvació, cura, solució o eixida.
 5. No tindre remei, no tindre solució, cura, solució, eixida.
 6. No tindre un atre remei, no tindre una atra opció o possibilitat que fer una cosa per a conseguir-ne una atra.
 7. Usar de sos remeis, loc. ant. Utilisar tots els recursos possibles.
 8. f. Nom propi de dòna.
 9. No tindre ni per a un remei, loc. No tindre gens ni miqueta duna cosa.
 10. Ni un remei de Deu, loc. Ni la més mínima cantitat.
 11. Lo Remei està en Sant Blai, loc. Se diu indicant que es sap quin és o a on està el remei. Se tracta dun joc de paraules puix el Remei és un convent de la ciutat de Valéncia, a on se venera una image de Sant Blai.
ref. Tot té remei, llevat de la mort. Quan el mal és de mort, a soles morir és el remei. El millor remei és el que prova. Bo és donar consells, pero millor els remeis.
Buscar remeis en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: remey.