Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tassa
tassa, -sses
(De l’àrap ṭassa, got.)
  1. s. f. Recipient chicotet en ansa, de ceràmica o uns atres materials, que servix per a beure líquits.
  2. El contengut que cap en este recipient: Una tassa darròs i dos doli.
  3. Tassa del wàter, sanitari per a orinar i fer de ventre en un depòsit daigua corrent.
  4. ant. Copa.
ref. Si no vols caldo, tres (o dos) tasses.
Buscar tassa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.