Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • cura coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de curar
    • la 2ª persona d'imperatiu de curar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Es recomana consultar les següents paraules valencianes: conte i atenció.
    (Vore Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació).
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: curro i curat.