Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: curar
curar
Flexió verbal »
(Del llatí cūrāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Tindre conte, parar atenció, preocupar-se per alguna cosa.
  2. Aplicar medicació o tractament a un malalt per a que sane.
  3. Restablir la salut, sanar.
  4. Curar-se en salut, loc. Obrar tenint en conte els possibles perills o els problemes que puguen vindre.
  5. Si no cura, no fa mal, loc. Referit irònicament a un remei de dubtosa eficàcia.
ref. Més val previndre que curar.
Buscar curar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.