Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fam
fam, -ms
(Del llatí fame, mat. sign.)
 1. s. f. Ganes de menjar.
 2. Falta generalisada daliments.
 3. Patir fam, no tindre els aliments necessaris.
 4. Matar de fam, fer passar ad algú molta fam.
 5. Morir-se de fam, morir per falta daliments o patir fam extrema per la falta daliments necessaris per a viure.
 6. Fam canina, tindre molta gana de menjar.
 7. Mort de fam, persona que li falten les coses necessàries per a viure. També equival a famolenc.
 8. Ganes molt fortes dalguna cosa: Els fills tenen fam dheretar.
 9. Fam dolorosa, dolor de lepigastri que es produïx quan lestómec està buit.
 10. loc. Tindre, passar o patir més fam que un mestre descola, que Garrufo, que Garró, que un lladre, que un gos nugat a un carro... loc. Tindre o passar molta fam.
 11. Estar blau de fam, loc. Tindre molta fam.
ref. Si tens fam pega un bram. Si tens fam, rosega’t el colze. Si tens fam, pega’t un mòs a la cama i menjaràs carn. Bona vida en tinc: bona fam en passe. Fam que s’espera matar no és fam. A la fam, rastoll, i a la set, mal toll. La fam fa discórrer. La fam desperta l’ingeni. No n’hi ha res més viu que la fam. Qui té fam, ensomia (en) rollos. A on n’hi ha fam no n’hi ha pa dur. La fam no és bona companyia. La fam no té llei. La fam nos traurà a ballar. La millor mescla del pa és la fam.