Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Falta
falta, -tes
(Del llatí *fallĭta, mat. sign.)
 1. s. f. Carència dalguna cosa necessària.
 2. Absència del lloc a on sha destar.
 3. Nota en que es fa constar labsència dalgú: Si no vas a escola et posaran falta.
 4. A falta de (alguna cosa), loc. Per no tindre-ho: A falta dou li pose farina.
 5. Fer falta (en algun lloc), ser imprescindible o necessari.
 6. Defecte en general; sol dir-se en faltar-li pes a una moneda si no és de curs llegal.
 7. Se diu quan una dòna no la menstruació mensual que li havia de vindre: Si dos faltes segur que està embarassada.
 8. Sense falta, loc. Que sha de fer segur, necessàriament: No queda menjar, hem danar a comprar sense falta.
 9. No seguir una regla o norma.
 10. Infracció llegal duna norma sense voluntat de delinquir.
 11. Infracció o erro en les normes dun joc o deport. En el deport de la pilota valenciana la canta el marchador, juge o home bo, quan la pilota jugada no sajusta a les regles i rep els noms de falta del dau, falta de corda, falta de llarc o falta de curt en les modalitats de carrer; falta de darrere, falta de ralla, quan li pega la pilota en frontons o carrer, falta al ferir per baix de la ralla en el trinquet o de la corda galocha quan passa per baix o tocant la corda, mija falta, quan se sobrepassa la llínea o número acordat en el frontó.
 12. Envidar la falta, envidar tot el joc en el truc.
 13. Fer tanta falta com els gossos en missa, loc. Se diu quan algú que no és necessari en algun lloc.
 14. Tindre més faltes que un trinquet o que una pilota, loc. Estar ple de defectes.
 15. Poder donar ad algú quinze i falta, loc. Tindre gran superioritat davant algú.
ref. A falta de pa, bona és la coca.
falt, -ta, -ts, -tes
(Del llatí fallĭtu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que no alguna cosa, que carix duna cosa.
Buscar Falta en:
 • Falta coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de faltar
  • la 2ª persona d'imperatiu de faltar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: faltat.