Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Poder
poder, -rs
 1. s. m. Capacitat, força, possibilitat, etc., per a fer una cosa.
 2. Domini o jurisdicció que es sobre algú o alguna cosa.
 3. Poders públics, les autoritats que governen una ciutat, regió, país
 4. Dret dobrar per un atre.
 5. Autoritat, potestat o facultat per a regir o governar un Estat.
 6. Poder eixecutiu, facultat de posar en pràctica les lleis i de fer-les complir.
 7. Poder judicial, facultat dadministrar justícia.
 8. Poder llegislatiu, potestat de fer o reformar lleis.
 9. Poder moderador, el que pertoca a un cap dEstat que carix de poder eixecutiu, coordinant els poders llegislatiu i eixecutiu.
 10. Poder espiritual, el que pertoca a lIglésia en assunts de religió, fe i costums morals.
 11. Poder temporal, el que pertoca al govern dun Estat en assunts civils.
 12. Capacitat que algú o alguna cosa de fer una cosa: Ell un gran poder de convéncer. El lleixiu un poder desinfectant.
 13. En poder de, loc. Baix el domini de, en mans de.
 14. Fer el seu poder, loc. ant. Fer tot lo que es pot.
 15. Per poders, loc. En lintervenció dun apoderat: Casar-se per poders.
poder
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *potēre, substitutiu del clàssic posse.)
 1. v. tr. Tindre capacitat, força, facultat, habilitat o mijos per a fer una cosa.
 2. Tindre ocasió dobrar o fer una cosa.
 3. Tindre llibertat, permís o dret dobrar o fer una cosa.
 4. No poder més, fer tot lo que pot fer-se, no ser capaç de fer-ne més.
 5. Poder ad algú, ser superior ad ell.
 6. No poder en la seua ànima, loc. No tindre forces per a sostindres, aguantar-se, etc.
 7. A més no poder, loc. Tot lo que és possible, extremadament.
ref. Fa més qui vol, que no qui pot. Qui fa lo que pot, no està obligat a més. Si no pots anar al pas, manco aniràs al trot. Voler és poder.
Buscar Poder en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.