Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mijos
mig, -ijos
(Del llatí mĕdĭu, mat. sign.)
 1. s. m. Part que en una cosa està exactament entre els seus extrems.
 2. Mida de líquits equivalent a 1/8 de cànter.
 3. Cultura, economia i societat en la que viu un individu.
 4. Sector o classe social.
 5. Mig ambient, la naturalea.
 6. Conjunt de condicions ambientals.
 7. Mig ambiental, relatiu al mig ambient o propi dell.
 8. Al mig o enmig, en la part del centre.
 9. Pel mig o per mig dun lloc, pel centre deixe lloc.
 10. Per mig de, servint-se dun element com a instrument: Conseguí el treball per mig dun amic. // Estar en lo mig, estar davant dalgú o dalguna cosa entorpint el pas, la visió...
 11. Dit dun objecte, cada una de les seues dos parts iguals.
 12. Circumstàncies necessàries per a aplegar a un fi: Estudiar és un bon mig per a tindre un bon treball.
 13. A miges, loc. Al cinquanta per cent.
 14. A miges, loc. De manera incompleta.
 15. Mija humanitat, loc. Moltíssima gent.
 16. Tot mig i vora, loc. De tot hi ha, bo i roïn o tot sha de dir, tant lo bo com lo roïn.
 17. Ser un mija men queda, loc. Ser pusilànim, sense espenta.
ref. A miges ni en la dòna.
mig, -ija, -igs / -ijos, -ges
 1. adj. m. Situat en el centre o entre dos coses.
 2. La mitat dalguna cosa: Mig meló per a tu i mig per a mi.
 3. Mija bota, calcer que aplega fins la mitat de la cama.
 4. Mija sola, peça de sola que es posa a una sabata.
 5. A mija vesprada, a mig matí, lhora de la mitat de la vesprada o el matí.
 6. Que correspon a les característiques o condicions generals dun grup: És el portugués mig.
 7. Mig armat, V. mijarmut.
 8. Part que en una cosa està situada a la mateixa distància entre els seus extrems.
 9. Incomplet o imperfecte: No magraden les miges paraules.
 10. Mig obert o mig tancat, junt, ni obert de bat a bat ni tancat del tot.
 11. Mig obrir, obrir un poc, no de bat a bat.
 12. Fon. Se diu dun articulat entre la part anterior i posterior de la cavitat bucal.
 13. Fon. Se diu de la vocal que un grau dobertura entre les tancades i les obertes.
 14. Mig dol, vestit que no és totalment de dol.
 15. A mija veu, en veu baixa.
 16. Folc. Mig any, festa de moros i cristians que es celebra uns sis mesos abans de la gran festa; també rep el nom de la festa del mig any.
 17. Mig ouet, malnom que en algunes localitats donen als habitants de la ciutat de Valéncia.
 18. Estar mig figa i mig raïm, loc. Estar aixina aixana, ni be ni malament, no massa be.
Buscar mijos en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mix.