Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: frontó
frontó, -ons
(Del cast. frontón.)
  1. s. m. Paret en la qual se juga al joc de la pilota.
  2. Deport que es juga en este lloc.
  3. Local en que es juga a la pilota.
frontó, -ons
  1. s. m. ant. Tallat, escarpat.
Buscar frontó en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.