Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Paret
paret, -ts
(Del llatí parĭes, -ĭĕtis.)
 1. s. f. Obra de fàbrica, vertical, relativament ampla i alta, que servix per a tancar o llimitar un espai, sostindre una coberta, etc.
  1. Paret mestra, la que està destinada a sostindre les arcades i les bigues duna casa, sent més grossa que les atres.
  2. Paret migera, la que separa dos cases que fiten i resulta comuna a les dos.
  3. Paret de pedra de talla, la feta en pedres rectangulars.
  4. Paret frontera, la de la frontera duna casa.
  5. Paret de mija rajola, aquella que la seua grossària és la de lamplària de la rajola comuna.
  6. Paret de tàpia, la feta de terra pastada i compacta.
  7. Paret cega, la que no cap dobertura o finestra.
  8. Paret de pedra seca, la feta només en pedres sense cap delement dunió entre elles.
  9. Paret reglar, la que ha de tindre una altària determinada per a tancar els horts de les monges de clausura.
  10. Paret de carregar, la feta per a sostindre alguna cosa o soportar una càrrega.
  11. Paret forana, la que pega a lexterior duna casa.
  12. Paret embà, la que no forma part de cap dedifici i està aïllada.
 2. Quarta paret, la paret imaginària que en un teatre està entre lescenari i el públic.
 3. Agarrar-se a una paret llisa, loc. Ser molt viu i despert per a aprofitar les oportunitats.
 4. Blanc com la paret, loc. Estar pàlit, haver perdut els colors de la cara, normalment per un esglai.
 5. Entre lespasa i la paret, loc. Estar en una situació apurada, entre dos perills.
 6. No saber a quina paret toca, loc. No saber cóm resoldre una qüestió, una situació apurada.
 7. Pegar en el cap en la paret, loc. Fer demostració de gran desesperació o còlera.
 8. Quatre parets, loc. Lloc excessivament tancat, sense ventilar, carent dalegria, etc.
 9. Tota pedra fa paret, loc. Se diu per a expressar que tot pot aprofitar-se.
 10. Estar paret en paret, loc. Se diu de les construccions o habitàculs que compartixen una paret migera.
ref. Les parets tenen orelles. Paret feta entre molts, resulta falsa.
Buscar Paret en: