Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: monges
monja, -nges
(Femení de monge.)
 1. s. f. Dòna que ha fet els vots solemnes i que pertany a qualsevol de les órdens religioses.
 2. fig. Dòna beata, mixorrera o gatamoixa.
 3. Rosa de dacsa esclafidora o rosera.
 4. Peix paregut a la rajada de lespècie Myolabatis aquila també nomenat mongeta o chucho i que du un punchó en la coa.
 5. Una de les dos peces còrnees que formen la boca o bec (popularment lull) de la sépia i que encaixa dins de latra que es nomena flare: Lleva-li el flare i la monja a la sépia quan la neteges.
 6. Les monges, dialect. i coloq. El número xixantassís (66) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. Regal de monja, cafís de forment.
Imàgens
monge, -es
(Del llatí vulgar monĭcu, var. de monăchus, mat. sign.)
  1. s. m. Religiós duna orde monacal que viu en monasteris, generalment fòra de les poblacions i somés a una série de normes.
  2. Monge blanc, el de lorde de Sant Bernat.
  3. Monge negre, benedictí.
 1. Biga de fusta colocada verticalment des del tirant fins al vèrtiç duna armadura.
ref. O tots monges o tots canonges.
Buscar monges en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.