Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: beata
beat, -ta, -ts, -tes
(Del llatí eclesiàstic beātus, mat. sign.)
  1. adj. m. Benaventurat, feliç.
  2. Que goja de la glòria del cel per declaració eclesiàstica.
  3. Persona que molt fervor religiós i acodix a molts actes religiosos.
  4. Beata falsa, beata fadrinera o beata pardalenca, dòna que aparenta bondat religiosa pero en realitat fa maldat.
  5. f. Ofrena que es duya a liglésia i que solia ser un pa o roll el qual se donava al retor per la missa de difunts.
  6. f. Vel clar que duyen les dònes al cap per a anar a missa.
  7. f. V. oblada // Beata Inés, persona hipòcrita o falsa.
  8. Paréixer la beata dAlcoleja, loc. Se diu de la dòna daparència honesta i decent pero provocadora.
ref. Beata si l’amor no em desbarata. Si vols saber lo que és una beata, chafa-li la sabata. Beata bruixa, que amaga el peu i mostra la cuixa. Beata Sus, se tapa la cara i ensenya el parruç.
beata, -tes
  1. s. f. V. beat.
Buscar beata en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: embeatat.