Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: horts
hort, -ts
(Del llatí hŏrtu, mat. sign.)
  1. s. m. Terreny de regadiu poc extens, a on se poden cultivar verdures o llegums, pero generalment a on se cultiven arbres fruiters.
  2. ant. Jardí.
  3. Caure en lhort, loc. Caure en una parança, ser enganyat.
observacions/documentació: L’enredrallengües següent fa vore que en l’hort se cultiven arbres fruiters: “Entrí en un hort / a collir codonys; / codonys collits / en les puntes dels dits”.
Buscar horts en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.