Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Quarta
quart, -ta, -ts, -tes
(Del llatí quartum, mat. sign.)
 1. adj. m. Que en tres davant, que fa quatre.
 2. Una de les quatre parts iguals en que es dividix un tot.
 3. Part de carn tallada dun animal que correspon a una de les extremitats.
 4. 250 grams.
 5. Quinze minuts, que és la quarta part duna hora. Les hores se dividixen en quarts i es diuen de la següent manera: Les huit i quart, les huit i mija, les huit i tres quarts.
 6. ant. Quarta part duna onça de pes.
 7. Mida agrària tradicional valenciana que equival a la quarta part duna fanecada o dun jornal de terra.
 8. Antigament, moneda que valia la quarta part duna atra.
 9. Cada una de les dos fases en que la Lluna fa lefecte que aumenta o minva.
  1. Quart creixent, fase llunar que va de la Lluna nova a la Lluna plena, durant la que es va mostrant més cantitat de disc llunar.
  2. Quart minvant, fase que va de la Lluna plena a la Lluna nova, durant la que es va mostrant manco cantitat de disc llunar.
 10. La quarta part dun full de paper ordinari.
 11. El sort de Benissanó que sentia els quarts i les hores no, loc. Se diu a qui es fa el sort i no vol sentir lo que no li convé.
 12. Ser com lescolà de Quart, que corre molt i sempre aplega tart, loc. Se diu de qui fa tot molt a pressa pero malament o sense benefici.
observacions/documentació: La forma de dir les hores com ara les nou menys quart és una castellanisme, la forma valenciana és les huit i tres quarts o un quart per a les nou. Tampoc és acceptable la forma catalana un quart de huit, dos quarts de huit, tres quarts de huit que duen algunes gramàtiques valencianes.
quarta, -tes
(De quart.)
 1. s. f. Pellorfa segona de cereal mòlta, que es dona a menjar als animals.
 2. Mús. Nota que es situa en quart lloc en funció duna atra; interval entre estes notes, que consta de dos tons i un semitò.
 3. Quarter dun animal.
 4. Quart i mitat, 375 grams.
 5. Unitat de pes variable, que en certes comarques valencianes és de huit a nou onces i en unes atres saproxima a la mija lliura.
 6. Mida de líquits equivalent aproximadament a un litro.
 7. local. Quatre quartes, equival a un cànter.
 8. Mida agrària valenciana equivalent a una quarta part de la fanecada o de la tafulla.
 9. Quarta part duna herència.
 10. Dret. Quarta trebeliànica, dret de lhereu fiduciari de restituir lherència a un atre i de deduir per ad ell la quarta part dels bens desta.
 11. Part corresponent a una parròquia, del funeral o misses en sufragi dun feligrés desta realisats en una atra parròquia.
Buscar Quarta en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: quartà.