Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: deduir
deduir
Flexió verbal »
(Del llatí dedūcĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Portar (en sentit immaterial).
  2. Obtindre una conclusió com a resultat dun raonament.
  3. juríd. Alegar, presentar davant dun juge o dun jurat les raons dacusació o de defensa.
  4. Descontar una cantitat duna atra.
Buscar deduir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.