Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: onces
onça, -nces
(Del llatí ŭncĭa, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Pes equivalent a la dotzena part duna lliura. Varia segons el país i lépoca.
  2. Moneda dor que valia setze duros.
ref. Més val onça que lliura. En Quart mai apleguen a onça.
Buscar onces en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: onze, onso i honço.