Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: image
image, -ens
(Del llatí imagĭne, mat. sign.)
  1. s. f. Figura, semblança, representació duna cosa: Liglésia del meu poble moltes imàgens de la Mare de Deu.
  2. Reproducció de la figura dun objecte per la combinació de rajos de llum procedents dell mateix.
  3. Aparència duna cosa o persona en el dibuix, la pintura, lescultura o el gravat.
  4. Representació mental duna cosa.
  5. Expressió duna idea a través duna analogia.
observacions/documentació: En este cas, com en uns atres, escriure imatge va contra l’etimologia.
Buscar image en: