Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: recolzar
recolzar
Flexió verbal »
(Format sobre colze en el prefix re-.)
  1. v. tr. i intr. refl. Sostindres o refermar-se sobre una cosa en el colze o els colzes.
  2. fig. Ajudar, patrocinar, finançar, animar, reforçar.
  3. fig. Confirmar, colaborar.
  4. refl. Sostindres en posició inclinada fent descansar la part superior del cos sobre una cosa.
  5. intr. Descansar sobre un soport.
  6. tr. Fer descansar o posar una cosa de forma que repose o es sostinga damunt dun soport.
observacions/documentació: El verp recolzar és una forma patrimonial i d’us corrent en valencià en el sentit directe de sostindre’s o refermar-se sobre una cosa en el colze; en la llengua moderna ha aparegut un sentit figurat d’este verp en el significat de ajudar, patrocinar, finançar... per al que innecessàriament sol utilisar-se el castellanisme “apoyar”. En castellà, “apoyar” també tenia el sentit directe de fer que una cosa descanse sobre una atra i afegí el sentit figurat de ajudar, patrocinar, finançar.
Buscar recolzar en: