Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

 • colze coincidix en:
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de colzar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de colzar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de colzar
  • la 3ª persona d'imperatiu de colzar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: coll i col.