Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Braç
braç, -ços
(Del llatí brachĭum, mat. sign.)
 1. s. m. Cada una de les dos extremitats de la part superior del cos de les persones i que va del muscle fins a la .
 2. Part allargada duna cosa que pot tindre semblança en lextremitat humana.
 3. Cada una de les mitats de les rectes duna creu.
 4. Cada u dels recolzaments que ixen de mitat del respal dun silló, cadira o un atre moble similar i que servix per a que descansen els braços de les persones.
 5. Cada una de les dos peces allargades que van subjectes al carro i a les quals se subjecta lanimal.
 6. Arc de la ballesta.
 7. Braç de Deu, el poder de Deu.
 8. Peça feta de ferro o un atre material subjectada a la part inferior de la campana i que du fixada la corda que la fa brandar.
 9. Braç de terra, llengua estreta de terra que penetra en la mar.
 10. Braç de cadira, recolzador de braços a cada costat duna cadira.
 11. Braç de riu, canal que ix dun riu en un punt i torna ad ell en un atre o en la desembocadura.
 12. Branca grossa.
 13. Cada una de les parts corbades de làncora que acaben en lungla.
 14. Corrent daigua que es deriva duna atra que du una direcció diferent.
 15. Braç de mar, mar que hi ha en un estret entre dos terres.
 16. Braç de gitano, pastiç format per una capa de bescuit en crema i que senrolla en forma de cilindre.
  1. Cada u dels tres estaments o classes que tenien representació en les antigues Corts Valencianes. Existien el braç real o popular, el braç militar i el braç eclesiàstic.
  2. Classe social: La dòna en qui et casaràs, fes que siga de ton braç.
 17. Dur a braç o al braç, loc. Dur a una persona, generalment un chiquet menut, entre els braços.
 18. Braços en creu, loc. Braços estesos a banda i banda del cos i paralels a terra.
 19. Dur en braços o a pes de braços, loc. Dur una cosa o persona sostenint el pes damunt dels braços.
 20. Anar del braç o braç per braç, anar dos o més persones agarrats pels braços.
 21. De braços plegats, loc. En els braços encreuellats, sense fer res, sense treballar.
 22. Ser el braç dret dalgú, loc. Ser un bon ajudant o colaborador.
 23. Rebre ad algú en els braços oberts, loc. Rebre ad algú en ganes i simpatia.
 24. Ficar ad algú el braç dins de la mànega, loc. Despreciar ad algú.
ref. La dòna en qui et casaràs, fes que siga de ton braç. Tu que li has fet el nas, porta’l al braç.
Buscar Braç en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: embràs.