Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: creències
creència, -ies
(Del llatí credentĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Acte de creure.
  2. Lo que una persona creu com a verdader.
  3. Fe religiosa, doctrina.
  4. ant. Lletra o carta de creència o creença, escrit per mig del qual el portador prova o acredita la seua identitat.
Buscar creències en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: crehença i creença.