Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: març
març
(Del llatí martĭus, i este de Mars, nom llatí de Mart, deu romà de la guerra.)
  1. s. m. El tercer més de lany en el calendari gregorià, en 31 dies de duració.
ref. Març marcer, sol (o més) caracer. Trons en març, amanix la barcella i el cabaç. Trons en març, fret abril i maig. El març enganyà a sa mare. Lo març va gelar a sa mare. Març marcer, apedregà a sa mare en lo llavaner. En març ya (o ara) està núvol, ya (o ara) està ras. Per març marçades i aigua a ramalades. Març, marçot mata a la vella en el fòc i a la jove si pot. Març, marçador per la nit fa fret i al migjorn fa calor.Març, marcer, ventoler i caracer. Per març la veleta no s’està mai queta. Per març la llebre córrer voràs.
Març
  1. s. m. var. form. ant. V. Mart.
Buscar març en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mars i mar.