Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: demés
demés
  1. pron. i adj. La major part, la majoria.
  2. Lo atre, lo restant.
  3. Una cosa per demés: una cosa molt gran, desmesurable.
  4. adv. ant. V. ademés.
Buscar demés en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.