Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: chiques
chic, -ca, -cs, -iques
(Formació expressiva o del llatí ciccum, cosa de poc valor, insignificant. Influït fonèticament pel mossàrap.)
  1. s. m. Chicon, jove, persona de no massa edat.
  2. Chic de mamella, desus. Chiquet que mama, lactant.
  3. El chic o chica de la película, coloq. El protagoniste o protagonista de la película.
  4. dialect. Chiquet.
ref. Qui en chics se gita pixat se lleva. Chics i polls caguen la casa. El chic i l’orat diuen la veritat. Chiques i chics, la mala ventura al mig. Chiques i chics... el dimoni en lo mig. Chica que es pentina per la vesprada, eixirà grenyuda al sendemà. Les chiques per la nit a les dèu, no tenen preu.
Buscar chiques en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.